Scroll to top

Sales terms

 1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst One Feeling Prints, hierna aangeduid als “ons” of “wij”, via de One Feeling Prints website, de mobiele website of via de telefoon.

Door gebruik te maken van hm.com en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan en niet in de hoedanigheid van een bedrijf handelen, met een woonadres in Nederland (met uitzondering van de BES- en ABC-eilanden) kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op onefeelingprints.com worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op onefeelingprints.com ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

One Feeling Prints wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

 1. Prijzen en verzendkosten

De prijzen die zijn vermeld op onefeelingprints.com zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

De verzendkosten zijn voor alle webshop bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De verzendkosten voor rollen doek kunnen afwijken van webshop bestellingen door het gewicht van de bestelling. Hierover wordt je geïnformeerd bij de bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaard verzendkosten bedragen € 4,99.

 

 1. Bestelling/contractafsluiting

Je kunt bestellen via onefeelingprints.com of de telefoon. Ga voor meer informatie naar onze klantenservicepagina’s.

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal One Feeling Prints je hiervan op de hoogte stellen en je vragen om contact op te nemen met de klantenservice die de terugbetaling zal afhandelen.

 1. Levering

One Feeling Prints gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestellingen af te leveren op een woonadres of ophaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze. Helaas kunnen wij niet leveren op de BES-eilanden. Je eerste bestelling wordt altijd bezorgd op je woonadres.

One Feeling Prints streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 2 tot 3 dagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. We streven ernaar om rollen doek binnen 10 werkdagen te leveren. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, dan kun je de bestelling annuleren.

Voordat je een bestelling plaatst, wordt je geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn.

 1. Retourzendingen

One Feeling Prints garandeert een volledige vergoeding, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

Al onze pakketten bevatten een voorgedrukt retourformulier dat je kunt gebruiken als je artikelen terug wilt sturen. Meer informatie over onze retourprocedure vindt je op de afleverbon en in ons Retourbeleid.

Je kunt het retourpakket afgeven bij een postagentschap of ophaalpunt in Nederland.

Let op: HOME en sale items, en defecte of verkeerde items kunnen niet geretourneerd worden.

 1. Betaalwijzen

Je kunt je artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.

iDEAL 
Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruikt maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.

Betaling na ontvangst 
Factuur – Betaal binnen 14 dagen 
Je factuur wordt per e-mail naar je verstuurd op het moment dat je bestelling wordt verzonden. Betalingsgegevens kunnen ook gevonden worden op het afleverbewijs in het pakken. De factuur vermeldt het te betalen bedrag, inclusief BTW en verzendkosten. Je betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.


Kredietwaardigheidstoetsing
One Feeling Prints behoudt zich het recht voor om je aanvraag voor betaling per Factuur,  Betaal Volgende Maand of Gespreid Betalen te herbeoordelen, af te wijzen, te beperken of om een voorschot te vragen of een alternatieve betaalwijze voor te stellen. 

Gevolgen van een betalingsachterstand 
Mocht je in geval van Factuur, niet op tijd betalen, ben je automatisch in verzuim en ontvang je een eerste herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Mocht deze termijn (14 dagen) verlopen zonder dat One Feeling Prints het verschuldigde bedrag ontvangt, dan ontvang je een tweede herinnering met een toeslag van € 13,50 ter dekking van buitengerechtelijke incassokosten c.q. een vertragingsvergoeding ter hoogte van de verschuldigde rente. Mocht je na ontvangst van twee herinneringen nog steeds het verschuldigde bedrag niet hebben betaald, draagt One Feeling Prints de schuld over aan een derde. Een betaling op de openstaande vordering wordt als volgt verrekend: eerst de de verschenen en lopende rente, vervolgens de kosten en als laatste de hoofdsom.

Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan brengt One Feeling Prints alle kosten in verband daarmee bij jou in rekening. Over het algemeen geldt dat het bedrag ter dekking van buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend aan de hand van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. Bij schulden tot € 2500,- geldt hierbij een maximum van 15% van de hoofdsom (minimaal  € 40,-). Mocht het nodig zijn om incassomaatregelen te treffen, dan ben je verplicht om alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten te betalen.

Je ontvangt de wettelijk vereiste factuur in de verzendbevestigingsmail.

 1. Onze aansprakelijkheid

Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van One Feeling Prints als het gaat om zaken die wij op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten.

One Feeling Prints aanvaardt aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze medewerkers of vertegenwoordigers. We zijn niet uit op uitsluiting van aansprakelijkheid als gevolg van misleiding door onze medewerkers of vertegenwoordigers. Bij schending van deze Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.

One Feeling Prints is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op onefeelingprints.com is beperkt tot het totale bedrag van je bestelling.

 1. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft. Bij aanlevering van ontwerpen voor customized artikelen of rollen doek kan de kleur afwijken door verschillen in gebruik van software, computer, doek, voorbehandeling en inkten.

 1. Garantie

Als de door jou gekochte artikelen gebreken vertonen, zal One Feeling Prints de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.

 1. Overdracht

One Feeling Prints behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling [inclusief eventuele betalingstermijnen] in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

 1. Onschendbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

 1. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op onefeelingprints.com berusten bij One Feeling Prints en haar dochterondernemingen of licentiegevers. Ieder gebruik van onefeelingprints.com of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van One Feeling Prints.

 

 1. Bedrijfsinformatie

One Feeling Prints

Dommel 32, 5422 VH Gemert

Kamer van koophandelnummer: 69389055 

BTW-nr: NL199184410B0

contact@onefeelingprints.com

en_GBEnglish (UK)